Mixturi asfaltice

transport și testare

Superstone deține utilajele necesare pentru fabricarea și punerea în operă a straturilor de mixturi asfaltice, dar și transportul și testarea acestora.

Nr. CrtDenumire produs
1BA 8 (beton asfaltic 8)
2BA 16 (beton asfaltic 16)
3BAD 25 (beton asfaltic deschis 25)
4AB2 (anrobate bituminoase 2 - cribluri/pietriș)
5MASF 16 (mixtură asfaltică cu fibră stabilizată 16)
6BAR 16 (beton asfaltic rutier 16)
7BADPC 25 (beton asfaltic deschis piatră concasată)
8DRESSING
9BAPC 16 (beton piatră concasată 16)

Cerere Ofertă